НАЦИОНАЛНО УЧИЛИЩЕ ЗА МУЗИКАЛНО И СЦЕНИЧНО ИЗКУСТВО

"ПРОФ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ" ГР.БУРГАС  
      
                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                  
НАЧАЛО

Допълнителен прием на ученици в първи клас през мeсец юни. Подробна информация на телефони 0879 533 665 и 0879 533 668

Важна промяна в изискванията за медицинско свидетелство при кандидатстване.
Чл. 10, ал.1, т. 6

копие на медицинско свидетелство със заключение, че обучението по специалностите и професиите, за които кандидатства ученикът, не е противопоказно на здравословното му състояние, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика, което включва допълнителна информация:

 а) за цветоусещане – за кандидати, постъпващи по специалност изобразително изкуство и по професиите художник – изящни изкуства, художник – приложни изкуства, дизайнер, фотограф, полиграфист, компютърен аниматор, компютърен график и графичен дизайнер;

 б) от ортопед за липса или наличие на плоскостъпие и на физически изменения в долните крайници и стъпалата, които да не позволяват обучение по танцово изкуство – за кандидати, постъпващи по професиите балетист и танцьор;

в) от фониатър или специалист "Уши, нос, гърло" (УНГ) за липса или наличие на заболяване, което да не позволява обучение по вокално изкуство – за кандидати, постъпващи по специалности от професия музикант-вокалист;

 г) за липса или наличие на увреждания на дихателните пътища, белите дробове и сърцето, които да не позволяват обучение по духови инструменти – за кандидати по професия музикант-инструменталист със специалности духови инструменти;

                                                                    ©  НУМСИ “ПРОФ.ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ” *БУРГАС* 04/06/18 . Всички права запазени.

МЕЖДУНАРОДЕН ВИРТУАЛЕН КОНКУРС „FLYING STAGE“


Facebook
Материална база
Контакти
Документи
Прием
Новини
Начало