НАЦИОНАЛНО УЧИЛИЩЕ ЗА МУЗИКАЛНО И СЦЕНИЧНО ИЗКУСТВО

"ПРОФ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ" ГР.БУРГАС  
      
                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                  
Прием на документи за кандидатстване в I клас до 12.04.2019 г., 8:30 - 17:00 в канцеларията на училището.
От 6 февруари 2019 г. НУМСИ „Проф. Панчо Владигеров“ организира обучителни курсове за външни ученици по:
Солфеж предучилищна възраст
Солфеж начален етап
Рисуване прогимназиален етап
 Условия за обучителни курсове
ЗаявлениеНАЧАЛО
                                                                    ©  НУМСИ “ПРОФ.ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ” *БУРГАС* 14/01/19 . Всички права запазени.

МЕЖДУНАРОДЕН ВИРТУАЛЕН КОНКУРС „FLYING STAGE“


Facebook
Материална база
Контакти
Документи
Прием
Новини
Начало