НАЦИОНАЛНО УЧИЛИЩЕ ЗА МУЗИКАЛНО И СЦЕНИЧНО ИЗКУСТВО
"ПРОФ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ" ГР.БУРГАС
  
                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                  

БЮДЖЕТ

Отчет за касовото изпълнение на бюджета и извън бюджетните сметки и фондове и съпътстващите го приложения от 1 януари 2018 дo 31 декември 2018

Изтегли

Отчет за касовото изпълнение на бюджета и извън бюджетните сметки и фондове и съпътстващите  го приложения от 1 януари 2018 дo 30 септември 2018

Изтегли

Отчет за касовото изпълнение на бюджета и извън бюджетните сметки и фондове и съпътстващите  го приложения от 1 януари 2018 дo 30 юни 2018

Изтегли

Отчет за касовото изпълнение на бюджета и извън бюджетните сметки и фондове и съпътстващите  го приложения от 1 януари 2018 дo 31 март 2018
Изтегли

Отчет за касовото изпълнение на бюджета и извън бюджетните сметки и фондове и съпътстващите  го приложения от 1 януари 2017 дo 31 декември  2017

Изтегли

Отчет за касовото изпълнение на бюджета и извън бюджетните сметки и фондове и съпътстващите  го приложения от 1 януари 2017 дo 30 септември  2017

Изтегли

Отчет за касовото изпълнение на бюджета и извън бюджетните сметки и фондове и съпътстващите  го приложения от 1 януари 2017 дo 31 март  2017

Изтегли

Месечно разпредреление на бюджета на НУМСИ "Проф. П. Владигеров" - гр. Бургас за 2017 година

Изтегли

Отчет за касовото изпълнение на бюджета и извън бюджетните сметки и фондове и съпътстващите  го приложения от 1 януари 2016 дo 31 декември  2016

Изтегли

Отчет за касовото изпълнение на бюджета и извън бюджетните сметки и фондове и съпътстващите  го приложения от 1 януари 2016 дo 30 септември  2016

Изтегли

Месечно разпредреление на бюджета на НУМСИ "Проф. П. Владигеров" - гр. Бургас за 2016 година

Изтегли

Отчет за касовото изпълнение на бюджетите, на сметките за средства от европейския съюз и на сметките за чужди средства  и съпътстващите го приложения

Изтегли 

Отчет за касовото изпълнение на бюджета и извън бюджетните сметки и фондове и съпътстващите  го приложения от 1 януари 2015 дo 30 юни 2015

Изтегли

Отчет за касовото изпълнение на бюджета и извън бюджетните сметки и фондове и съпътстващите  го приложения от 1 януари 2015 дo 31 декември 2015

Изтегли

Отчет за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове
и съпътстващите  го приложения 1.01.2014 до 31.12.2014 г.

Изтегли
                                                                    ©  НУМСИ “ПРОФ.ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ” *БУРГАС* 28/01/19 . Всички права запазени.
Материална база
Контакти
Документи
Прием
Новини
Начало