НАЦИОНАЛНО УЧИЛИЩЕ ЗА МУЗИКАЛНО И СЦЕНИЧНО ИЗКУСТВО
"ПРОФ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ" ГР.БУРГАС
  
                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                     
                             

ДОКУМЕНТИ

ТРЪЖНА  ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ    за отдаване под наем на павилион за закуски  

ИЗТЕГЛИ | DOC

Годишен план на училището за учебната 2018 / 2019 година

Училищен учебен план  за учебната 2018 / 2019 година

Правилник за дейността в училище за учебната 2018/2019 година

ПРОГРАМА ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ  ОТ  УЯЗВИМИ ГРУПИ В НУМСИ „ ПРОФЕСОР ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ „ БУРГАС

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ

ДНЕВЕН РЕЖИМ

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

 ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В НУМСИ „ ПРОФ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ“, ГР.БУРГАС 

ПРАВИЛА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗДОИ

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗАДЕЙСТВИЕ В СЛУЧАИ НА НАСИЛИЕ, ТОРМОЗ, ИНЦИДЕНТ И ДРУГИ КРИТИЧНИ СИТУАЦИИ

Държавна агенция за закрила на детето
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩНОСТТА ЗА ДЕЦА

 

                                                                    ©  НУМСИ “ПРОФ.ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ” *БУРГАС* 09/07/19 . Всички права запазени.
Материална база
Контакти
Документи
Прием
Новини
Начало