НАЦИОНАЛНО УЧИЛИЩЕ ЗА МУЗИКАЛНО И СЦЕНИЧНО ИЗКУСТВО
"ПРОФ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ" ГР.БУРГАС
  
                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                  

ЕЛЕКТРОНЕН ДНЕВНИК

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ !

     От   учебната 2017/2018 година НУМСИ "Професор Панчо Владигеров" град Бургас въвежда нова система – "Електронен дневник". Системата има за цел да  подобрява нивото на комуникация между учители, ученици и родители.

 

о
                                                                    ©  НУМСИ “ПРОФ.ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ” *БУРГАС* 21/10/17 . Всички права запазени.
Материална база
Контакти
Документи
Прием
Новини
Начало