НАЦИОНАЛНО УЧИЛИЩЕ ЗА МУЗИКАЛНО И СЦЕНИЧНО ИЗКУСТВО
"ПРОФ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ" ГР.БУРГАС
  
                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                  

erasmus+

ПРОЕКТ

Националната музика на европейските държави като перспектива в образованието и професионалната кариера на младите музиканти  

Номер на проекта:   2017-1-PL01-KA202-038682  

1. Описание на проекта

ИЗТЕГЛИ

2. Участници в проекта

BRONISŁAW RUTKOWSKI PRIMARY AND SECONDARY MUSIC SCHOOL in CRACOW,   POLAND

Kroó György Elementary School of Music and Arts in BudapesT, HUNGARY

3. Онлайн състезание по композиция “Folking with Erasmus+”

Folking with Erasmus+ competition - FOLK MELODIES

APPLICATION FORM
РЕГЛАМЕНТ

                                                                    ©  НУМСИ “ПРОФ.ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ” *БУРГАС* 15/01/18 . Всички права запазени.
Материална база
Контакти
Документи
Прием
Новини
Начало