НАЦИОНАЛНО УЧИЛИЩЕ ЗА МУЗИКАЛНО И СЦЕНИЧНО ИЗКУСТВО
"ПРОФ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ" ГР.БУРГАС
  
                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                  

erasmus+

ПРОЕКТ

Националната музика на европейските държави като перспектива в образованието и професионалната кариера на младите музиканти  

Номер на проекта:   2017-1-PL01-KA202-038682  

1. Описание на проекта

ИЗТЕГЛИ

2. Участници в проекта

BRONISŁAW RUTKOWSKI PRIMARY AND SECONDARY MUSIC SCHOOL in CRACOW,   POLAND

SOSW Kraków HD1080p Title EN

Kroó György Elementary School of Music and Arts in BudapesT, HUNGARY

National School of Music and Performing Arts
 “Prof. Pancho Vladigerov” – Burgas, Bulgaria

Първа работна среща - 21,22. 11. 2017 г., Будапеща

3. Онлайн състезание по композиция “Folking with Erasmus+”

Folking with Erasmus+ competition - FOLK MELODIES

APPLICATION FORM
РЕГЛАМЕНТ

                                                                    ©  НУМСИ “ПРОФ.ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ” *БУРГАС* 28/01/18 . Всички права запазени.
Материална база
Контакти
Документи
Прием
Новини
Начало