НАЦИОНАЛНО УЧИЛИЩЕ ЗА МУЗИКАЛНО И СЦЕНИЧНО ИЗКУСТВО
"ПРОФ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ" ГР.БУРГАС
  
                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                  

erasmus+

ПРОЕКТ

Националната музика на европейските държави като перспектива в образованието и професионалната кариера на младите музиканти  

Номер на проекта:   2017-1-PL01-KA202-038682  

1. Описание на проекта

ИЗТЕГЛИ

2. Участници в проекта

BRONISŁAW RUTKOWSKI PRIMARY AND SECONDARY MUSIC SCHOOL in CRACOW,   POLAND

SOSW Kraków HD1080p Title EN

Kroó György Elementary School of Music and Arts in BudapesT, HUNGARY

National School of Music and Performing Arts
 “Prof. Pancho Vladigerov” – Burgas, Bulgaria

Първа работна среща - 21,22. 11. 2017 г., Будапеща

3. Онлайн състезание по композиция “Folking with Erasmus+” -

краен срок 31 декември 2018

Folking with Erasmus+ competition - FOLK MELODIES

APPLICATION FORM
РЕГЛАМЕНТ

4. Международно състезание за млади композитори и аранжимент

Folking with Erasmus+

2017-2019

      Главен организатор на състезанието е Музикално училище “Бронислав Рутковски” в Краков, Полша. Партньорски институции са:  НУМСИ „Проф.Панчо Владигеров” в Бургас, България и  Kobanya Ifjusag Zenei Neveleseert Alapitvany в Будапеща, Унгария.

Представяме Ви българските участници.

Арсений Богословский, VI клас

Линк към изпълнението: https://youtu.be/7ervHswzeFI

Диана Димитрова, X клас

Линк към изпълнението: https://youtu.be/tqaZK6AFTSg

Мартина Стефанова, VI клас

Линк към изпълнението: https://youtu.be/EwROfrMyLLw

Теодор Хараламбиев, X клас

Линк към изпълнението: https://youtu.be/4edxnHVjnZE

Владислав Марков, XI клас

Линк към изпълнението: https://youtu.be/7w_TGiMEDvY

                                                                    ©  НУМСИ “ПРОФ.ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ” *БУРГАС* 16/05/18 . Всички права запазени.
Материална база
Контакти
Документи
Прием
Новини
Начало