НАЦИОНАЛНО УЧИЛИЩЕ ЗА МУЗИКАЛНО И СЦЕНИЧНО ИЗКУСТВО
"ПРОФ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ" ГР.БУРГАС
  
                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                  

НАЧАЛО

                                                                    ©  НУМСИ “ПРОФ.ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ” *БУРГАС* 29/06/22 . Всички права запазени.

СЪОБЩЕНИЕ

Ред и организация за провеждане на поправителна юнска сесия

за учебната 2021/2022 година за учениците от VІІІ до ХІ клас,

 съгласно Заповед № РД -12-371/ 27.06.2022 год. на Директора на НУМСИ „Проф. Панчо Владигеров“:

 

Изпит по учебен предмет

Дата , начален час, място на провеждане

Формат на изпита

Учебна практика по задължително пиано

05.07.2022 год.

10:00 часа

Зала 106

Практически

Солфеж

06.07.2022 год.

10:00 часа

Стая 112

Писмен

Материална база
Контакти
Документи
Прием
Новини
Начало