НАЦИОНАЛНО УЧИЛИЩЕ ЗА МУЗИКАЛНО И СЦЕНИЧНО ИЗКУСТВО
"ПРОФ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ" ГР.БУРГАС
  
                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                  

КОЛЕКТИВ

 

ЗЛАТИНА ПАНТЕЛЕЕВА - ДИРЕКТОР

ИВЕЛИНА МАНОЛАКЕВА - ЗАМЕСТНИК ДИРЕКТОР

ГЕОРГИ ДАУТЕВ - ЗАМЕСТНИК ДИРЕКТОР

1

Василиса

Василева

български език и литература

2

Татяна

Хаджиева

български език и литература

3

Яна

Борисова

български език и литература

4

Илияна

Ангелова

английски език

5

Мирела

Цъцарова

английски език и италиански език

6

Даниела

Свиленова

математика и информационни технологии

7

Мария

Бойчева

математика

8

Станимира

Димитрова

математика и информационни технологии

9

Васил

Цветанов

история и етика и право

10

Любов

Бъчварова

история и философия

11

Нели

Вълчева

география и психология

12

Златина

Стайкова

човекът и природата и биология

13

Илияна

Димова

физика и химия

14

Петко

Маринов

физическо възпитание  и спорт

15

Спаска

Андонова

физическо възпитание  и спорт

16

Адриана

Стойчева

начален учител

17

Анелия

Василева

начален учител

18

Антоанета

Николова

начален учител

19

Галина

Иванова

начален учител

20

Галя

Иванова

начален учител

21

Гергана

Иванова

начален учител

22

Дарина

Железова

начален учител

23

Живка

Славова

начален учител

24

Ивелина

Вълкова

начален учител

25

Коска

Терзиева

начален учител

26

Марина

Дракова

начален учител

27

Марияна

Чиликова

начален учител

28

Петя

Петрова

начален учител

29

Снежана

Кирилова

начален учител

30

Галина

Русева

солфеж

31

Петко

Ганев

солфеж

32

Петя

Тончева

солфеж

33

Тодорка

Бинева

солфеж

34

Виолета

Маврова

музика и история на музиката

35

Жасмина

Стоянчева

история на музиката

36

Благовеста

Рядкова

клавирен съпровод

37

Венелина

Дракопулова

корепетитор

38

Евгения

Атанасова

корепетитор

39

Иво

Гичев

корепетитор

40

Милена

Коларова

корепетитор

41

Нели

Георгиева

корепетитор

42

Олга

Дичева

корепетитор

43

Олга

Тонева

корепетитор

44

Планинка

Карагьозова

корепетитор

45

Цвете

Пишманова

корепетитор

46

Забела

Зареджиян

задължително пиано

47

Даниела

Маринова

задължително пиано

48

Албена

Тихолова

пиано

49

Биляна

Кинчева

пиано

50

Георги

Спасов

пиано

51

Ирина

Калпаклиева

пиано

52

Мария

Дянкова

пиано

53

Марияна

Канева

пиано

54

Пенка

Нейчева

пиано

55

Радка

Чомакова

пиано

56

Юлия

Ненова

пиано

57

Яна

Райчева

пиано

58

Елена

Величкова

акордеон

59

Елена

Клеппе

цигулка

60

Желю

Стоянов

цигулка

61

Румяна

Драголова

цигулка

62

Паоло

Бошев

виола

63

Росица

Пенева

виола

64

Жасмина

Чернева

виолончело

65

Радка

Джагарова

виолончело

66

Виолета

Петрова

контрабас

67

Пламен

Маринчев

китара

68

Тодор

Илиев

китара

69

Красимира

Кръстева

флейта

70

Алиса

Задикян

флейта

71

Йоана

Вангелова

обой

72

Димо

Дичева

кларинет

73

Симеон

Кавалджиев

кларинет

74

Анастас

Камиларов

саксофон

75

Димитър

Маджаров

фагот

76

Иван

Арабаджиев

валдхорна

77

Светослав

Василев

тромпет

78

Тодор

Маджаров

цугтромбон

79

Евгения

Иванова

ударни инструменти

80

Радослав

Харалампиев

ударни инструменти

81

Владимир

Грудев

класически танц и пантомима

82

Диляна

Бахматова

класически танц

83

Добринка

Бахова

класически танц

84

Недко

Георгиев

класически танц

85

Росен

Николов

исторически танци

86

Георги

Минков

актьорско майсторство

87

Даниела

Георгиева

актьорско майсторство

88

Невена

Николова

актьорско майсторство

89

Деница

Йорданова

поп и джаз пеене и китара

90

Михаела

Тенев

поп и джаз пеене

91

Соня

Пулева

поп и джаз пеене

92

Анета

Данаилова

поп и джаз пеене

93

Елеонора

Кунчева

класическо пеене

94

Биляна

Данаилова

класическо пеене

95

Ваня

Забунова

сценичен костюм

96

Аглика

Атанасова

сценичен костюм

97

Ирена

Иванова

сценичен костюм

98

Василена

Манолакева

рекламна графика

99

Мирослава

Андонова

рекламна графика

100

Таня

Бахатурова

рекламна графика

                                                                    ©  НУМСИ “ПРОФ.ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ” *БУРГАС* 28/01/19 . Всички права запазени.
Материална база
Контакти
Документи
Прием
Новини
Начало