НАЦИОНАЛНО УЧИЛИЩЕ ЗА МУЗИКАЛНО И СЦЕНИЧНО ИЗКУСТВО
"ПРОФ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ" ГР.БУРГАС
  
                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                  

КОЛЕКТИВ

ЗЛАТИНА ПАНТЕЛЕЕВА - ДИРЕКТОР

ИВЕЛИНА МАНОЛАКЕВА - ЗАМЕСТНИК ДИРЕКТОР

ГЕОРГИ ДАУТЕВ - ЗАМЕСТНИК ДИРЕКТОР

1

Василиса

Василева

български език и литература

2

Татяна

Хаджиева

български език и литература

3

Яна

Борисова

български език и литература

4

Илияна

Ангелова

английски език

5

Петя

Христова

английски език

6

Стефанка

Гунева

италиански език

7

Мария

Бойчева

математика

8

Станимира

Димитрова

математика и информационни технологии

9

Даниела

Свиленова

математика и информационни технологии

10

Любов

Бъчварова

история и философия

11

Васил

Цветанов

история и етика и право

12

Нели

Вълчева

география и психология

13

Златина

Стайкова

човекът и природата и биология

14

Илияна

Димова

физика и химия

15

Ирена

Иванова

изобразително изкуство

16

Гергана

Нисторова

физическо възпитание  и спорт

17

Спаска

Андонова

физическо възпитание  и спорт

18

Петко

Маринов

физическо възпитание  и спорт

19

Антоанета

Николова

начален учител

20

Снежана

Кирилова

начален учител

21

Живка

Славова

начален учител

22

Марияна

Чиликова

начален учител

23

Адриана

Стойчева

начален учител

24

Дарина

Железова

начален учител

25

Галя

Иванова

начален учител

26

Ивелина

Вълкова

начален учител

27

Анелия

Василева

начален учител

28

Петя

Петрова

начален учител

29

Гергана

Иванова

начален учител

30

Иванка

Кирова

начален учител

31

Софка

Христакиева

начален учител

32

Галина

Иванова

начален учител

33

Галина

Русева

солфеж

34

Петко

Ганев

солфеж

35

Петя

Тончева

солфеж

36

Тодорка

Бинева

солфеж

37

Елза

Паносян

хармония и полифония

38

Виолета

Маврова

музика и история на музиката

39

Жасмина

Стоянчева

история на музиката

40

Благовеста

Рядкова

клавирен съпровод

41

Венелина

Дракопулова

корепетитор

42

Евгения

Атанасова

корепетитор

43

Иво

Гичев

корепетитор

44

Милена

Коларова

корепетитор

45

Нели

Георгиева

корепетитор

46

Олга

Дичева

корепетитор

47

Олга

Тонева

корепетитор

48

Планинка

Карагьозова

корепетитор

49

Цвете

Пишманова

корепетитор

50

Забела

Зареджиян

задължително пиано

51

Даниела

Маринова

задължително пиано

52

Албена

Тихолова

пиано

53

Биляна

Кинчева

пиано

54

Георги

Спасов

пиано

55

Ирина

Калпаклиева

пиано

56

Мария

Дянкова

пиано

57

Пенка

Нейчева

пиано

58

Яна

Райчева

пиано

59

Радка

Чомакова

пиано

60

Юлия

Ненова

пиано

61

Елена

Величкова

акордеон

62

Елена

Клеппе

цигулка

63

Желю

Стоянов

цигулка

64

Румяна

Драголова

цигулка

65

Паоло

Бошев

виола

66

Росица

Пенева

виола

67

Жасмина

Чернева

виолончело

68

Радка

Джагарова

виолончело

69

Виолета

Петрова

контрабас

70

Деметра

Минкова

китара

71

Стоян

Маринов

китара

72

Красимира

Кръстева

флейта

73

Алиса

Задикян

флейта

74

Йоана

Вангелова

обой

75

Христо

Кожухаров

кларинет

76

Симеон

Кавалджиев

кларинет

77

Димитър

Маджаров

фагот

78

Иван

Арабаджиев

валдхорна

79

Светослав

Василев

тромпет

80

Тодор

Маджаров

цугтромбон

81

Евгения

Иванова

ударни инструменти

82

Радослав

Харалампиев

ударни инструменти

83

Владимир

Грудев

класически танц и пантомима

84

Добринка

Бахова

класически танц

85

Недко

Георгиев

класически танц

86

Диляна

Бахматова

класически танц

87

Росен

Николов

исторически танци

88

Георги

Минков

актьорско майсторство

89

Даниела

Георгиева

актьорско майсторство

90

Невена

Николова

актьорско майсторство

91

Михаела

Тенев

поп и джаз пеене

92

Соня

Пулева

поп и джаз пеене

93

Деница

Йорданова

поп и джаз пеене и китара

94

Анета

Данаилова

поп и джаз пеене

95

Елеонора

Кунчева

класическо пеене

96

Биляна

Данаилова

класическо пеене

97

Ваня

Забунова

сценичен костюм

98

Аглика

Атанасова

сценичен костюм

99

Мирослава

Андонова

рекламна графика

100

Таня

Бахатурова

рекламна графика

 

                                                                    ©  НУМСИ “ПРОФ.ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ” *БУРГАС* 21/10/17 . Всички права запазени.
Материална база
Контакти
Документи
Прием
Новини
Начало