НАЦИОНАЛНО УЧИЛИЩЕ ЗА МУЗИКАЛНО И СЦЕНИЧНО ИЗКУСТВО
"ПРОФ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ" ГР.БУРГАС
  
                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                  
Националният конкурс за най-добро изпълнение на българска музикална творба "Върбан Върбанов" се провежда всяка нечетна година.
РЕГЛАМЕНТ |DOC

♪♪♪ 

Regulations |DOC

 

                                                                    ©  НУМСИ “ПРОФ.ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ” *БУРГАС* 21/10/17 . Всички права запазени.
Материална база
Контакти
Документи
Прием
Новини
Начало