НАЦИОНАЛНО УЧИЛИЩЕ ЗА МУЗИКАЛНО И СЦЕНИЧНО ИЗКУСТВО
"ПРОФ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ" ГР.БУРГАС
  
                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                  

XIII  МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС  ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НЕМСКА   И АВСТРИЙСКА МУЗИКА
„MAGIC”

за ученици от 8 до 12 клас и студенти

РЕЗУЛТАТИ - 30.03.2019г.

КЛАСИЧЕСКО ПЕЕНЕ/ ДЪРВЕНИ ДУХОВИ ИНСТРУМЕНТИ/ ЦИГУЛКА И ВИОЛА/ ВИОЛОНЧЕЛО И КОНТРАБАС/ МЕДНИ ДУХОВИ/ КАМЕРНА МУЗИКА/ УДАРНИ ИНСТРУМЕНТИ/ ПИАНО

♪♪♪

АКУСТИЧНИ РЕПЕТИЦИИ И КОНКУРС

ПИАНО

ЦИГУЛКА И ВИОЛА

НИСЪК ЩРАЙХ И ЦИГУЛКА -" В"

 ДУХОВИ И КАМЕРНА

УДАРНИ ИНСТРУМЕНТИ

КЛАСИЧЕСКО ПЕЕНЕ

♪♪♪

РЕГЛАМЕНТ

ТАЛОН ЗА УЧАСТИЕ

ПРАВИЛА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ

-------------------------------------------------------------------- 

XIII International Competition

Music of Austria and Germany

“M.A.G.I.C.”

Burgas 2019

Regulations

APPLICATION FORM

JURY REGULATIONS

 

♪♪♪

НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ
 ЗА МЛАДИ ИНСТРУМЕНТАЛИСТИ
„МУЗИКАТА НА ЕВРОПА“
 за ученици до 7 клас

РЕЗУЛТАТИ
29.03.2019г.

ПИАНО И АКОРДЕОН/ ЦИГУЛКА/ ВИОЛА/ ВИОЛОНЧЕЛО/  КИТАРА/ УДАРНИ ИНСТРУМЕНТИ/ ДЪРВЕНИ ДУХОВИ ИНСТРУМЕНТИ/ МЕДНИ ДУХОВИ ИНСТРУМЕНТИ

 ♪♪♪

АКУСТИЧНИ РЕПЕТИЦИИ И КОНКУРС

ПИАНО И АКОРДЕОН

СТРУННИ ИНСТРУМЕНТИ

ДУХОВИ ИНСТРУМЕНТИ

УДАРНИ ИНСТРУМЕНТИ

♪♪♪

РЕГЛАМЕНТ

ТАЛОН ЗА УЧАСТИЕ

ПРАВИЛА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ

-------------------------------------------------------------------- 

NATIONAL COMPETITION FOR YOUNG INSTRUMENTALISTS

 “MUSIC OF EUROPE”

Regulations

APPLICATION FORM

JURY REGULATIONS

♪♪♪

 

 

                                                                    ©  НУМСИ “ПРОФ.ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ” *БУРГАС* 30/03/19 . Всички права запазени.
Материална база
Контакти
Документи
Прием
Новини
Начало