НАЦИОНАЛНО УЧИЛИЩЕ ЗА МУЗИКАЛНО И СЦЕНИЧНО ИЗКУСТВО
"ПРОФ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ" ГР.БУРГАС
  
                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                  

 

XIII  МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС  ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НЕМСКА   И АВСТРИЙСКА МУЗИКА
„MAGIC”


за ученици от 8 до 12 клас и студенти

РЕГЛАМЕНТ

ТАЛОН ЗА УЧАСТИЕ

ПРАВИЛА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ

-------------------------------------------------------------------- 

XIII International Competition

Music of Austria and Germany

“M.A.G.I.C.”

Burgas 2019

Regulations

APPLICATION FORM

JURY REGULATIONS

♪♪♪

НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ
 ЗА МЛАДИ ИНСТРУМЕНТАЛИСТИ
„МУЗИКАТА НА ЕВРОПА“


 за ученици до 7 клас

РЕГЛАМЕНТ

ТАЛОН ЗА УЧАСТИЕ

ПРАВИЛА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ

-------------------------------------------------------------------- 

NATIONAL COMPETITION FOR YOUNG INSTRUMENTALISTS

 “MUSIC OF EUROPE”

Regulations

APPLICATION FORM

JURY REGULATIONS

 

                                                                    ©  НУМСИ “ПРОФ.ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ” *БУРГАС* 08/01/19 . Всички права запазени.
Материална база
Контакти
Документи
Прием
Новини
Начало