НАЦИОНАЛНО УЧИЛИЩЕ ЗА МУЗИКАЛНО И СЦЕНИЧНО ИЗКУСТВО
"ПРОФ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ" ГР.БУРГАС
  
                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                  
ДНИ НА БЪЛГАРСКАТА МУЗИКА БУРГАС 20 – 24 март 2018

ИЗТЕГЛИ DOC PDF

22.03. Зала Областна Администрация 
19:00 ч. Концерт на членове на журито 

23.03. НУМСИ "Проф. Панчо Владигеров" 
18:30 ч. Среща на преподавателите с организатори и жури 

24.03. Зала Областна Администрация 
11:00 ч. Заключителен концерт и награждаване 

♪♪♪

XXIV  НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС
ЗА  НАЙ-ДОБРО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЪЛГАРСКА МУЗИКАЛНА ТВОРБА
 „ВЪРБАН ВЪРБАНОВ”

РЕГЛАМЕНТ

ЗАЯВКА

ПРАВИЛА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ

АКУСТИЧНИ РЕПЕТИЦИИ - ИЗТЕГЛИ | XLS

♪♪♪

НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ
 ЗА МЛАДИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ НА БЪЛГАРСКА МУЗИКА

РЕЗУЛТАТИ - 22.03.2018 г.

ПИАНО И АКОРДЕОН| ДЪРВЕНИ ДУХОВИ ИНСТРУМЕНТИ| МЕДНИ ДУХОВИ ИНСТРУМЕНТИ| УДАРНИ ИНСРУМЕНТИ КИТАРА| ВИОЛА| ВИОЛОНЧЕЛО| ЦИГУЛКА

РЕГЛАМЕНТРЕГЛАМЕНТ

ЗАЯВКА

ПРАВИЛА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ

АКУСТИЧНИ РЕПЕТИЦИИ - ИЗТЕГЛИ | XLS

                                                                    ©  НУМСИ “ПРОФ.ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ” *БУРГАС* 23/03/18 . Всички права запазени.
Материална база
Контакти
Документи
Прием
Новини
Начало