НАЦИОНАЛНО УЧИЛИЩЕ ЗА МУЗИКАЛНО И СЦЕНИЧНО ИЗКУСТВО
"ПРОФ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ" ГР.БУРГАС
  
                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                  

КОНТАКТИ

НУМСИ   ”Проф.Панчо Владигеров”

8000, Бургас, ул.”Кавала”№39

          email:
              smu_bs@yahoo.com

               numsi_pv@abv.bg

Директор: Златина Пантелеева - 056/54 94 50 

Заместник директори: Ивелина Манолакева - 056/800 431  

                             Георги Даутев - 056/800 431

Счетоводител: Стефка Илиева - 056/800531

Канцелария - 056/541 281

Връзка с администратор

 

                                                                    ©  НУМСИ “ПРОФ.ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ” *БУРГАС* 11/12/17 . Всички права запазени.
Материална база
Контакти
Документи
Прием
Новини
Начало