НАЦИОНАЛНО УЧИЛИЩЕ ЗА МУЗИКАЛНО И СЦЕНИЧНО ИЗКУСТВО
"ПРОФ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ" ГР.БУРГАС
  
                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                  

oбществен съвет

Състав на обществения съвет към НУМСИ „ Проф. Панчо Владигеров“ -Бургас

1.       Румен Джуров –  Министерство на културата

2.       проф. Хикмет Мехмедов – Държавна Опера Бургас

3.       Бисера Вангелова

4.       Христина Секлемова

5.       Любяна Чомакова – Стоянова

6.       Диана Младенова

7.       Ивайло Русинов

Резервни членове

1.       Петя Стойкова

2.       Николина Кънчева

3.       Ралица Базайтова – Министерство на културата

4.       Румяна Кралева – Куклен  театър Бургас

 

                                                                    ©  НУМСИ “ПРОФ.ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ” *БУРГАС* 21/10/17 . Всички права запазени.
Материална база
Контакти
Документи
Прием
Новини
Начало