НАЦИОНАЛНО УЧИЛИЩЕ ЗА МУЗИКАЛНО И СЦЕНИЧНО ИЗКУСТВО
"ПРОФ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ" ГР.БУРГАС
  
                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                  

oбществен съвет

Състав на обществения съвет към НУМСИ „ Проф. Панчо Владигеров“ -Бургас

за учебната 2018/2019 година

1. Бисера Вангелова - председател

2. Румен Джуров - Министерство на културата

3. Професор Хикмет Мехмедов - Държавна Опера Бургас

4. Румяна Петрова Кралева - Куклен  театър Бургас

5. Диана Младенова - родител

6. Николинка Кънчева - родител

 

                                                                    ©  НУМСИ “ПРОФ.ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ” *БУРГАС* 01/02/19 . Всички права запазени.
Материална база
Контакти
Документи
Прием
Новини
Начало