НАЦИОНАЛНО УЧИЛИЩЕ ЗА МУЗИКАЛНО И СЦЕНИЧНО ИЗКУСТВО
"ПРОФ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ" ГР.БУРГАС
  
                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                  

ПРИЕМ

График на дейностите за приемане на ученици за учебната 2023/2024

 СПИСЪК НА УЧЕНИЦИТЕ, ПРИЕТИ  НА ВТОРО КЛАСИРАНЕ ЗА УЧЕБНАТА 2022 / 2023 г.

запозед за запознаване с изпитните работи по рисуване за прием в 8 клас 

СПИСЪК НА УЧЕНИЦИТЕ, ПРИЕТИ  В ОСМИ  КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2023 / 2024 г. 

СПИСЪК НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИЗА УЧЕБНАТА 2023 / 2024 Г. СЛЕД ПРИРАВНИТЕЛЕН ИЗПИТ 

1.07.2023г.

РЕЗУЛТАТ ОТ ИЗПИТ  ЗА ПРИЕМ В VІІІ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2023 / 2024Г.

РЕЗУЛТАТ ОТ ПРИРАВНИТЕЛЕН ИЗПИТ ЗА ПРИЕМ В НУМСИ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 година

30.06.2023г.

РЕЗУЛТАТ ОТ ИЗПИТ  ЗА ПРИЕМ В VІІІ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2023 / 2024Г.

РЕЗУЛТАТ ОТ ИЗПИТ  ЗА ПРИЕМ В VІІІ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2023 / 2024Г.

29.06.2023г.

РЕЗУЛТАТ ОТ ИЗПИТ  ЗА ПРИЕМ В VІІІ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2023 / 2024Г.

График приемни И ПРИРАВНИТЕЛНИ изпити

СПИСЪК НА УЧЕНИЦИТЕ, ПРИЕТИ В ПЕТИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2023 / 2024 г.

Условия за кандидатстване в 5 клас      Условия за кандидатстване в 8 клас
Свободни места за учебната 2023/2024 година
Заявление за кандидатстване до 7 клас
Заявление за кандидатстване след 7 клас
УЧЕБНО-ИЗПИТНА ПРОГРАМА ЗА ПРОВЕРКА НА СПОСОБНОСТИТЕ ПО МУЗИКАЛНО И СЦЕНИЧНО ИЗКУСТВО ПО ПРОФЕСИИТЕ МУЗИКАНТ-ИНСТРУМЕНТАЛИСТ, МУЗИКАНТ-ВОКАЛИСТ И АКТЬОР

Критерии за оценяване
 План – прием
НАРЕДБА № 2 от 12.08.2016 г. за приемане и преместване на ученици в училищата по изкуствата

                                                                    ©  НУМСИ “ПРОФ.ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ” *БУРГАС* 11/07/23 . Всички права запазени.
Материална база
Контакти
Документи
Прием
Covid-19
Начало