НАЦИОНАЛНО УЧИЛИЩЕ ЗА МУЗИКАЛНО И СЦЕНИЧНО ИЗКУСТВО
"ПРОФ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ" ГР.БУРГАС
  
                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                  

    ПРИЕМ

 СПИСЪК НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ

ЗА ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 г.

Музикант - инструменталист

№ по ред

Вх. №

СПЕЦИАЛНОСТ

оценка

с думи

с цифри

1

АС-02-595

пиано

Отличен

6,00

2

АС-02-674

пиано

Отличен

6,00

3

АС-02-695

китара

Отличен

6,00

4

АС-02-668

пиано

Отличен

5,92

5

АС-02-692

пиано

Отличен

5,88

6

АС-02-591

пиано

Отличен

5,83

7

АС-02-686

пиано

Отличен

5,75

8

АС-02-675

флейта

Отличен

5,69

9

АС-02-580

пиано

Отличен

5,50

10

АС-02-640

цигулка

Отличен

5,50

11

АС-02-470

цигулка

Много добър

5,33

12

АС-02-577

пиано

Много добър

5,25

13

АС-02-585

обой

Много добър

5,25

14

АС-02-693

цигулка

Много добър

5,06

15

АС-02-587

пиано

Много добър

5,00

16

АС-02-685

пиано

Много добър

5,00

17

АС-02-671

пиано

Много добър

4,92

18

АС-02-678

пиано

Много добър

4,83

19

АС-02-691

обой

Много добър

4,81

20

АС-02-586

акордеон

Много добър

4,69

21

АС-02-670

флейта

Добър

4,38

22

АС-02-511

виола

Добър

4,00

23

АС-02-694

пиано

Добър

4,00

24

АС-02-667

цигулка

Среден

3,19

Записване на приетите  - от 20 до 24 април от 9 до 16:30 ч. в канцеларията на училището

необходими документи - заявление по образец от НУМСИ

удостоверение за завършена ПГ - може да се предостави

когато бъде издадено от съответното училище или детска градина

 

СПИСЪК НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ

ЗА ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 г.

утвърден със Заповед № РД-12-494 от 20.04.2017 Г.

№ по ред

Вх. №

СПЕЦИАЛНОСТ

оценка

 с думи

с цифри

1

АС-02-443

класически танц

Отличен

6,00

2

АС-02-566

класически танц

Отличен

6,00

3

АС-02-610

класически танц

Отличен

6,00

4

АС-02-580

класически танц

Отличен

5,92

5

АС-02-641

класически танц

Отличен

5,83

6

АС-02-643

класически танц

Отличен

5,67

7

АС-02-670

класически танц

Много добър

5,33

8

АС-02-669

класически танц

Много добър

5,08

9

АС-02-667

класически танц

Много добър

5,00

10

АС-02-690

класически танц

Много добър

4,92

11

АС-02-689

класически танц

Много добър

4,58

Записване на приетите  от 20 до 24 април от 9 до 16:30 ч. в канцеларията на училището

необходими документи - заявление по образец от НУМСИ

удостоверение за завършена ПГ - може да се предостави

когато бъде издадено от съответното училище или детска градина

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРИЕМЕН ИЗПИТ ЗА ПЪРВИ КЛАС

Класически танц

№ по ред

Вх. №

оценка

с думи

с цифри

1

АС-02-443

Отличен

6,00

2

АС-02-566

Отличен

6,00

3

АС-02-580

Отличен

5,92

4

АС-02-590

Среден

3,08

5

АС-02-598

Добър

4,42

6

АС-02-610

Отличен

6,00

7

АС-02-641

Отличен

5,83

8

АС-02-642

Добър

4,00

9

АС-02-643

Отличен

5,67

10

АС-02-667

Много добър

5,00

11

АС-02-669

Много добър

5,08

12

АС-02-670

Много добър

5,33

13

АС-02-673

Среден

3,25

14

АС-02-678

Среден

3,17

15

АС-02-689

Много добър

4,58

16

АС-02-690

Много добър

4,92

Списък на приетите кандидати ще бъде обявен до два работни дни

 


РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРИЕМЕН ИЗПИТ ЗА ПЪРВИ КЛАС

ПРОВЕРКА НА МУЗИКАЛНИТЕ СПОСОБНОСТИ - СОЛФЕЖ

№ по ред

Вх. №

оценка

с думи

с цифри

1

АС-02-595

Отличен

6,00

2

АС-02-674

Отличен

6,00

3

АС-02-695

Отличен

6,00

4

АС-02-668

Отличен

5,92

5

АС-02-692

Отличен

5,88

6

АС-02-591

Отличен

5,83

7

АС-02-686

Отличен

5,75

8

АС-02-675

Отличен

5,69

9

АС-02-580

Отличен

5,50

10

АС-02-640

Отличен

5,50

11

АС-02-470

Много добър

5,33

12

АС-02-577

Много добър

5,25

13

АС-02-585

Много добър

5,25

14

АС-02-693

Много добър

5,06

15

АС-02-587

Много добър

5,00

16

АС-02-685

Много добър

5,00

17

АС-02-671

Много добър

4,92

18

АС-02-678

Много добър

4,83

19

АС-02-691

Много добър

4,81

20

АС-02-586

Много добър

4,69

21

АС-02-670

Добър

4,38

22

АС-02-511

Добър

4,00

23

АС-02-694

Добър

4,00

24

АС-02-667

Среден

3,19

25

АС-02-672

 

не се яви

26

АС-02-673

 

не се яви

Списък на приетите кандидати ще бъде обявен до два работни дни

 


Приемни изпити  I клас
Солфеж
18 април 2018 г.
9:30 АС-02-470
АС-02-511
АС-02-577
АС-02-580
АС-02-585
АС-02-586
АС-02-587
10:30 АС-02-591
АС-02-595
АС-02-640
АС-02-667
АС-02-668
АС-02-671
АС-02-672
11:30 АС-02-673
АС-02-674
АС-02-675
АС-02-678
АС-02-685
АС-02-686
АС-02-691
12:30 АС-02-692
АС-02-693
АС-02-694
АС-02-695

Приемни изпити  I клас
Балет
18 април 2018 г.
16:00 АС-02-443
АС-02-566
АС-02-580
АС-02-590
АС-02-598
АС-02-610
АС-02-641
АС-02-642
17:00 АС-02-643
АС-02-667
АС-02-673
АС-02-669
АС-02-670
АС-02-678
АС-02-689
АС-02-690

 

График

на дейностите по приемане на ученици в  I клас  

Вид дейност

Срок

1.

Подаване на документи за кандидатстване

до 13.04.2018 г.

2.

Безплатни консултации за кандидатите

10 – 13.04.2018 г.

3.

Провеждане на изпити за проверка на способностите

16 – 18.04.2018 г.

4.

Обявяване на резултатите от изпитите

В края на изпитния ден

5.

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране

до 20.04.2018 г.

6.

Записване на приетите ученици

23 - 27.04.2018 г.

7.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места

 до 02.05.2018 г.

 ♪♪♪

Условия и ред за приемане на ученици в I клас

♪♪♪

Разпределение на свободните места за I клас по специалности
♪♪♪

СПРАВОЧНИК

♪♪♪

УЧЕБНО-ИЗПИТНА ПРОГРАМА
ЗА ПРОВЕРКА НА СПОСОБНОСТИТЕ
ПО МУЗИКАЛНО И СЦЕНИЧНО ИЗКУСТВО ПО ПРОФЕСИИТЕ
МУЗИКАНТ-ИНСТРУМЕНТАЛИСТ, МУЗИКАНТ-ВОКАЛИСТ, АКТЬОР,
АКОРДЬОР И МУЗИКАЛЕН ОФОРМИТЕЛ ЗА УЧЕБНАТА 201
8-2019 ГОДИНА

♪♪♪

za
                                                                    ©  НУМСИ “ПРОФ.ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ” *БУРГАС* 19/04/18 . Всички права запазени.
Материална база
Контакти
Документи
Прием
Новини
Начало