НАЦИОНАЛНО УЧИЛИЩЕ ЗА МУЗИКАЛНО И СЦЕНИЧНО ИЗКУСТВО
"ПРОФ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ" ГР.БУРГАС
  
                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                  

ПРИЕМ

 

СПИСЪК НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ ЗА ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 г.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРИЕМЕН ИЗПИТ ЗА ПЪРВИ КЛАС - ПРОВЕРКА НА МУЗИКАЛНИТЕ СПОСОБНОСТИ - СОЛФЕЖ
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕМЕМ ИЗПИТ ЗА І КЛАС - КЛАСИЧЕСКИ ТАНЦ


ПРИЕМЕН ИЗПИТ ЗА I КЛАС
КЛАСИЧЕСКИ ТАНЦ
16.4.2019
Час Вх. №
10:00 3
  4
  6
  7
  15
  18
  19
  25
  32
  35
  37
11:00 39
  40
  41
  43
  45
  46
  47
  48
  50
  51
  53
ПРИЕМЕН ИЗПИТ ЗА I КЛАС
СОЛФЕЖ
17.4.2019
Час Вх. №
9:00 1
  2
  4
  5
  6
  8
  9
10:00 10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
11:00 17
  20
  21
  22
  23
  24
  26
14:00 27
  28
  29
  30
  31
  33
  34
15:00 35
  36
  38
  42
  43
  44
  46
16:00 49
  52
  53

♪♪♪

УЧЕБНО-ИЗПИТНА ПРОГРАМА
ЗА ПРОВЕРКА НА СПОСОБНОСТИТЕ
ПО МУЗИКАЛНО И СЦЕНИЧНО ИЗКУСТВО ПО ПРОФЕСИИТЕ
МУЗИКАНТ-ИНСТРУМЕНТАЛИСТ, МУЗИКАНТ-ВОКАЛИСТ И АКТЬОР
 ЗА УЧЕБНАТА 2019-2020 ГОДИНА

♪♪♪

Условия и ред за приемане на ученици в I клас за учебната 2019/2020 година
♪♪♪

ГРАФИК ЗА КОНСУЛТАЦИИ ЗА ПРИЕМ В I КЛАС

БАЛЕТ

ДАТА:

ЗАЛА:

ПРЕПОДАВАТЕЛ:

9.04.2019  / 17 часа

007

Д.БАХОВА , Д.БАХМАТОВА

10.04.2019/ 17 часа

007

Н.ГЕОРГИЕВ, Д.БАХОВА

11.04.2019/ 17 часа

007

В.ГРУДЕВ, Д.БАХМАТОВА

 

СОЛФЕЖ

8 – 11 април, 17:30 ч.

Заб. Разпределението на учениците в групи се извършва непосредствено преди началото на консултациите за деня.

 

                                                                    ©  НУМСИ “ПРОФ.ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ” *БУРГАС* 18/04/19 . Всички права запазени.
Материална база
Контакти
Документи
Прием
Новини
Начало