НАЦИОНАЛНО УЧИЛИЩЕ ЗА МУЗИКАЛНО И СЦЕНИЧНО ИЗКУСТВО
"ПРОФ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ" ГР.БУРГАС
  
                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                  

ПРИЕМ

 

Документи за кандидатстване в I клас се приемат сканирани на ел. поща: priem-numsi@abv.bg

ДЕКЛАРАЦИЯ

Изтегли | doc

З А Я В Л Е Н И Е

 Изтегли | doc 

ЗАСТРАХОВКАТА НА КАНДИДАТИТЕ ЗА СПЕЦИАЛНОСТ КЛАСИЧЕСКИ ТАНЦ ЗА ДЕНЯ НА ИЗПИТА СЕ ПОЕМА ОТ УЧИЛИЩЕТО.

Документи за прием в I клас се подават по електронен път на адрес:
priem-numsi@abv.bg

Срокът за подаване на документите се удължава до 30.04.2020 г.

Мед. свидетелство или  други необходими служебни бележки  могат да бъдат представени на по-късен етап след възстановяване на редовните учебни занятия.

Нова дата за приемен изпит ще бъде определена след отмяна на извънредното положение.

Моля, използвайте следните форми за контакт:

Директор – 0879533665

Зам. Директор  - 0879533668

                        0898448511

 Счетоводител 0879533666

Канцелария 0879533667

Домакин 0896652818

 – за подаване на документи за кандидатстване в I клас

 – обща информация

 

 

♪♪♪

♪♪♪

УЧЕБНО-ИЗПИТНА ПРОГРАМА ЗА ПРОВЕРКА НА СПОСОБНОСТИТЕ ПО МУЗИКАЛНО И СЦЕНИЧНО ИЗКУСТВО ПО ПРОФЕСИИТЕ МУЗИКАНТ-ИНСТРУМЕНТАЛИСТ, МУЗИКАНТ-ВОКАЛИСТ И АКТЬОР

 

 

                                                                    ©  НУМСИ “ПРОФ.ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ” *БУРГАС* 26/03/20 . Всички права запазени.
Материална база
Контакти
Документи
Прием
Новини
Начало