НАЦИОНАЛНО УЧИЛИЩЕ ЗА МУЗИКАЛНО И СЦЕНИЧНО ИЗКУСТВО
"ПРОФ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ" ГР.БУРГАС
  
                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                  

ПРИЕМ

УЧЕБНО-ИЗПИТНА ПРОГРАМА ЗА ПРОВЕРКА НА СПОСОБНОСТИТЕ ПО МУЗИКАЛНО И СЦЕНИЧНО ИЗКУСТВО ПО ПРОФЕСИИТЕ МУЗИКАНТ-ИНСТРУМЕНТАЛИСТ, МУЗИКАНТ-ВОКАЛИСТ И АКТЬОР 

Организация и график на дейностите за приемане на ученици за учебната 2022-2023 г.

- - -

Прием за V клас

СПИСЪК НА УЧЕНИЦИТЕ, ПРИЕТИ В ПЕТИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2022 / 2023 г.  

Прием за VIII клас

РЕЗУЛТАТ ОТ ИЗПИТЗА ПРИЕМ В VІІІ КЛАС И ОТ ПРИРАВНИТЕЛЕН ИЗПИТ ЗА УЧЕБНАТА 2022 / 2023 Г.  - 29.06.2022 г.

ГРАФИК
ПРИЕМНИ ИЗПИТИ СЛЕД VII КЛАС
ПРИРАВНИТЕЛНИ ИЗПИТИ
МУЗИКАНТ - ИНСТРУМЕНТАЛИСТ
Дата, час Вх.№
29 юни 305
9:00 ч. 311
  203
  209
  267
  3008
  3029
29 юни 303
11:00 ч. 204
  223
  245
  293
  3001
29 юни 238
14:00 ч. 3016
  294
  228
  208
  236
30 юни 308
10:00 ч. 310
  226
  217
  3007
  3028
  233
  3031
  213
  284  
МУЗИКАНТ - ВОКАЛИСТ
Дата, час Вх.№
30 юни 220
14:00 ч. 218
  226
  240
  271
  275
  290
  3022
  315
Инструменталният съпровод се представя
на флаш памет.
КЛАСИЧЕСКИ ТАНЦ
Дата, час Вх.№
29 юни 206
10:00 ч. 252
  265
  268
  272
  273
  277
  278
  283
  288
  297
  300
  3011
  3032
29 юни 302
11:30 ч. 301
  314
  304
  306
  307
  312
Кандидатите да са с прибрана коса
и балетно облекло.
АКТЬОРСТВО ЗА ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР
Дата, час Вх.№
1 юли 212
10:00 ч. 216
I група 224
  229
  230
  234
  242
1 юли 247
14:00 ч. 249
II група 250
  253
  255
  256
  261
  3032
2 юли 264
10:00 ч. 276
III група 280
  295
  3004
  3012
  3015
  3024
  3025
  3033
Музикалният съпровод се представя
на флаш памет.
РИСУВАНЕ
Дата, час Вх.№
30 юни 201
9:00 ч. 202
I група 205
  207
  210
  211
  214
  215
30 юни 219
9:00 ч. 221
II група 222
  225
  227
  231
  232
  235
30 юни 237
14:00 ч. 239
III група 241
  243
  244
  246
  248
  251
30 юни 254
14:00 ч. 257
IV група 258
  259
  260
  262
  263
  266
1 юли 269
9:00 ч. 270
V група 274
  278
  279
  281
  282
  284
1 юли 285
9:00 ч. 286
VI група 287
  289
  291
  292
  294
  296
1 юли 298
14:00 ч. 299
VII група 3002
  3003
  3005
  3006
  3009
  3010
1 юли 3013
14:00 ч. 3015
VIII група 3017
  3018
  3019
  3020
  3021
  3022
2 юли 3023
9:00 ч. 3026
IX група 3027
  3030
  3032
  309
  313
  316
Кандидатите се явяват 15 мин. преди обявения начален час  и се допускат до изпит 
след представяне на бланка с входящ номер и документ за самоличност.
Кандидатите, които се явяват на изпит по рисуване трябва да носят:
1. Фазер или друга твърда подложка .
2. Фазер – щипки /4 бр./
3. Моливи – HB, B, 2B /или по избор на кандидата/
4. Гума обикновена, гума хлебна
5. Острилка /или макетен нож /за подостряне/
6. Листи за скици /по желание/

Условия

 Заявление


Свободни места за учебната 2022/2023 година

За I клас – 5

За II клас – 2

За III клас – 2

За VI клас – Mузикант - 1

                                 Класически танц - 1

За IX клас – Рекламна графика – 1
                  Сценичен костюм – 1

                     Музикант вокалист - 1

 

 Условия 
Заявление до 7

Заявление след 7 клас

 - - -

Анкета за родители и ученици-кандидати за училището

ВИРТУАЛНА РАЗХОДКА

                                                                    ©  НУМСИ “ПРОФ.ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ” *БУРГАС* 29/06/22 . Всички права запазени.
Материална база
Контакти
Документи
Прием
Новини
Начало