НАЦИОНАЛНО УЧИЛИЩЕ ЗА МУЗИКАЛНО И СЦЕНИЧНО ИЗКУСТВО
"ПРОФ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ" ГР.БУРГАС
  
                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                  

ПРИЕМ

ПРИЕМНИ И ПРИРАВНИТЕЛНИ ИЗПИТИ 
Изпити за проверка на способностите
04. 09.  2017 г., 9:00 ч., зала 106

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ

1.   Заявление по образец

2.   За постъпване в VIII клас –свидетелство за основно образование – ОРИГИНАЛ /за външни ученици /

3.   Удостоверение за преместване.

 

СПИСЪК НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 Г. СЛЕД ПРИРАВНИТЕЛЕН ИЗПИТ

СПИСЪК НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ ЗА V КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА 

СПИСЪК НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ ЗА VІІІ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРИЕМНИ ИЗПИТИ ЗА VІІІ КЛАС СПЕЦИАЛНОСТ  ДУХОВИ И УДАРНИ ИНСТРУМЕНТИ - 22.06.2017 г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРИЕМНИ ИЗПИТИ ЗА VІІІ КЛАС - 22.06.2017 г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРИЕМНИ ИЗПИТИ

ГРАФИК ПРИЕМНИ ИЗПИТИ ЗА V КЛАС И ПРИРАВНИТЕЛНИ  ДО VII КЛАС

>> ПИАНО

>> СТРУННИ ИНСТРУМЕНТИ 

>> ДУХОВИ И УДАРНИ ИНСТРУМЕНТИ

>> БАЛЕТ

>> ПРИРАВНИТЕЛНИ ИЗПИТИ ДО VII КЛАС

ГРАФИК ПРИЕМНИ ИЗПИТИ ЗА VIII КЛАС

>> ПИАНО

>> СТРУННИ ИНСТРУМЕНТИ

>> ДУХОВИ И УДАРНИ ИНСТРУМЕНТИ

>> БАЛЕТ

>> АКТЬОРСКО МАЙСТОРСТВО

>> МУЗИКАНТ-ВОКАЛИСТ

>> РИСУВАНЕ 

♪♪♪

График за консултации за приемни  и приравнителни изпити за учебната 2017 /2018 година  

♪♪♪

 Приемни изпити за VIII клас и приравнителни до X клас

20.юни

9:00 ч.

10

Рисуване I група

20.юни

14:00 ч.

10

Рисуване II група

21.юни

9:00 ч.

10

Рисуване III група

21.юни

10:00 ч.

7

Класически танц

21.юни

11:00 ч.

106

Актьорско майсторство

22.юни

9:00 ч.

106

Пиано

22.юни

11:30 ч.

106

Струнни инструменти

20.юни

16:00 ч.

106

Класическо, поп и джаз пеене

22.юни

15:00 ч.

106

Духови и ударни инструменти

Приемни изпити за V клас и приравнителни до VII клас

20.юни

9:00 ч.

106

Пиано

20.юни

10:00 ч.

7

Класически танц

20.юни

11:00 ч.

106

Струнни инструменти

20.юни

13:30 ч.

106

Духови и ударни инструменти

20.юни

14:30 ч.

106

Приравнителни изпити до VII клас

Изпитът по солфеж се провежда непосредствено след изпита по специален  предмет в стая 112.

 

Разпределение на свободните места по специалности
График на дейностите по приемане на ученици в  V, VIII  клас и приравнителни изпити

Условия и ред за приемане на ученици в V и VIII клас

Условия и ред за провеждане на приравнителни изпити  и преместване на ученици в НУМСИ "Проф. Панчо Владигеров"

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Записване на приетите  - от 24 до 28 април от 9 до 16:30 ч. в канцеларията на училището
необходими документи - заявление по образец от НУМСИ
удостоверение за завършена ПГ - може да се предостави 
когато бъде издадено от съответното училище или детска градина
СПИСЪК НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ 
ЗА ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 г.
утвърден със Заповед № РД-12-494 от 20.04.2017 Г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕМЕМ ИЗПИТ ЗА І КЛАС - КЛАСИЧЕСКИ ТАНЦ

ПРОВЕРКА НА МУЗИКАЛНИТЕ СПОСОБНОСТИ - СОЛФЕЖ
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРИЕМЕН ИЗПИТ ЗА ПЪРВИ КЛАС

 ПРИЕМНИ ИЗПИТИ ЗА ПЪРВИ КЛАС - 18.04 и 19.04

График за консултации за прием в 1 клас за учебната 2017/2018 г.  

СПРАВОЧНИК ЗА УЧИЛИЩАТА ПО ИЗКУСТВАТА И УЧИЛИЩАТА ПО КУЛТУРАТА

♪♪♪

Условия и ред за приемане на ученици в I клас

♪♪♪

Разпределение на свободните места за I клас по специалности
♪♪♪

УЧЕБНО-ИЗПИТНА ПРОГРАМА
ЗА ПРОВЕРКА НА СПОСОБНОСТИТЕ
ПО МУЗИКАЛНО И СЦЕНИЧНО ИЗКУСТВО ПО ПРОФЕСИИТЕ
МУЗИКАНТ-ИНСТРУМЕНТАЛИСТ, МУЗИКАНТ-ВОКАЛИСТ, АКТЬОР,
АКОРДЬОР И МУЗИКАЛЕН ОФОРМИТЕЛ ЗА УЧЕБНАТА 2017-2018 ГОДИНА

                                                                    ©  НУМСИ “ПРОФ.ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ” *БУРГАС* 21/10/17 . Всички права запазени.
Материална база
Контакти
Документи
Прием
Новини
Начало