НАЦИОНАЛНО УЧИЛИЩЕ ЗА МУЗИКАЛНО И СЦЕНИЧНО ИЗКУСТВО
"ПРОФ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ" ГР.БУРГАС
  
                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                  

ПРИЕМ

 

СПИСЪК НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2020 / 2021 Г. СЛЕД ПРИРАВНИТЕЛЕН ИЗПИТ

ГРАФИК ПРИРАВНИТЕЛНИ ИЗПИТИ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА 

РЕЗУЛТАТ ОТ ПРИРАВНИТЕЛЕН ИЗПИТ ЗА ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2020 / 2021 Г.

♪♪♪

Свободни места за учебната 2020/2021 година

♪♪♪

План-прием за учебната 2020/2021 година с прогнозно разпределение на бройките по специалности.

♪♪♪

Организация и график на дейностите за приемане на деца и ученици за учебната 2020-2021 г.

♪♪♪

ПРИЕМ - 1 КЛАС

СПИСЪК НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 година 

♪♪♪

ПРИЕМ - 5 КЛАС

РЕЗУЛТАТ ОТ ИЗПИТ по солфеж  ПО ДУХОВИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРИЕМ В V КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2020 / 2021 Г.

РЕЗУЛТАТ ОТ ИЗПИТ по солфеж  ПО УДАРНИ ИНСТРУМЕНТИ И ФЛЕЙТА ЗА ПРИЕМ В V КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2020 / 2021 Г.

РЕЗУЛТАТ ОТ ИЗПИТ ПО СТРУННИ ИНСТРУМЕНТИ, АКОРДЕОН И СОЛФЕЖ ЗА ПРИЕМ В V КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2020 / 2021 Г.

РЕЗУЛТАТ ОТ ИЗПИТ ПО КЛАСИЧЕСКИ ТАНЦ ЗА ПРИЕМ В V КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2020 / 2021 Г. 

РЕЗУЛТАТ ОТ ИЗПИТ ПО ПИАНО И СОЛФЕЖ ЗА ПРИЕМ В V КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2020 / 2021 Г. 

СПИСЪК НА УЧЕНИЦИТЕ, ПРИЕТИ В ПЕТИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2020 / 2021 г. 

ДЕКЛАРАЦИЯ

Изтегли | doc

З А Я В Л Е Н И Е

 Изтегли | doc

Документи за кандидатстване

Документите се подават в периода 12 - 19.06.2020 г. само по електронен път на адрес:
priem-5klas@abv.bg
Документите се подават в периода 19 - 26.06.2020 г. само по електронен път на адрес:
priem-8klas@abv.bg

За информация – посочените в сайта на училището мобилни телефони.

♪♪♪

УЧЕБНО-ИЗПИТНА ПРОГРАМА ЗА ПРОВЕРКА НА СПОСОБНОСТИТЕ ПО МУЗИКАЛНО И СЦЕНИЧНО ИЗКУСТВО ПО ПРОФЕСИИТЕ МУЗИКАНТ-ИНСТРУМЕНТАЛИСТ, МУЗИКАНТ-ВОКАЛИСТ И АКТЬОР

 

 

                                                                    ©  НУМСИ “ПРОФ.ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ” *БУРГАС* 04/07/20 . Всички права запазени.
Материална база
Контакти
Документи
Прием
Новини
Начало