НАЦИОНАЛНО УЧИЛИЩЕ ЗА МУЗИКАЛНО И СЦЕНИЧНО ИЗКУСТВО
"ПРОФ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ" ГР.БУРГАС
  
                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                  

ПРИЕМ

График

на дейностите по приемане на ученици в  I клас  

Вид дейност

Срок

1.

Подаване на документи за кандидатстване

до 13.04.2018 г.

2.

Безплатни консултации за кандидатите

10 – 13.04.2018 г.

3.

Провеждане на изпити за проверка на способностите

16 – 18.04.2018 г.

4.

Обявяване на резултатите от изпитите

В края на изпитния ден

5.

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране

до 20.04.2018 г.

6.

Записване на приетите ученици

23 - 27.04.2018 г.

7.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места

 до 02.05.2018 г.

 ♪♪♪

Условия и ред за приемане на ученици в I клас

♪♪♪

Разпределение на свободните места за I клас по специалности
♪♪♪

УЧЕБНО-ИЗПИТНА ПРОГРАМА
ЗА ПРОВЕРКА НА СПОСОБНОСТИТЕ
ПО МУЗИКАЛНО И СЦЕНИЧНО ИЗКУСТВО ПО ПРОФЕСИИТЕ
МУЗИКАНТ-ИНСТРУМЕНТАЛИСТ, МУЗИКАНТ-ВОКАЛИСТ, АКТЬОР,
АКОРДЬОР И МУЗИКАЛЕН ОФОРМИТЕЛ ЗА УЧЕБНАТА 201
7-2018 ГОДИНА

                                                                    ©  НУМСИ “ПРОФ.ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ” *БУРГАС* 11/01/18 . Всички права запазени.
Материална база
Контакти
Документи
Прием
Новини
Начало