НАЦИОНАЛНО УЧИЛИЩЕ ЗА МУЗИКАЛНО И СЦЕНИЧНО ИЗКУСТВО
"ПРОФ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ" ГР.БУРГАС
  
                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                  

Седмична програма

за ВТОРИ учебен срок  на учебната 2020/2021 г.

ВЛИЗА В СИЛА ОТ 04.02.2021 Г. 

                                                                                                               ©  НУМСИ “ПРОФ.ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ” *БУРГАС* 22/04/21 . Всички права запазени.
Материална база
Контакти
Документи
Прием
Новини
Начало