НАЦИОНАЛНО УЧИЛИЩЕ ЗА МУЗИКАЛНО И СЦЕНИЧНО ИЗКУСТВО
"ПРОФ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ" ГР.БУРГАС
  
                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                  
ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ

ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 Г.

Държавни зрелостни изпити за придобиване на свидетелство за професионална квалификация

 Теория на професията – 05. 06. 2020, 9:00 ч.

 Практика на професията

№ по ред

Специалност

Дата на провеждане

Час на провеждане

Място

1

 Пиано

 09.06.2020

 9:00

Зала 106

2

Струнни инструменти

 09.06.2020

9:00

Концертна зала

3

Духови инструменти

 09.06.2020

14:00

Зала 106

4

Поп и джаз пеене

 09.06.2020

15:30

Зала 108

5

Класическо пеене

 09.06.2020

15:00

Зала 106

6

Класически танц

 09.06.2020

14:00

Концертна зала

7

Актьорско майсторство

 09.06.2020

9:00

Зала 302

8

Рекламна графика

 08.06.2020

9:00

Концертна зала

9

Сценичен костюм

 10.06.2020

9:00

Концертна зала

Зрелостниците трябва да се явят 30 мин. преди началото на всеки изпит.

♪♪♪

Национални изпитни програми за провеждане на държавни изпити за придобиване на трета степен професионална квалификация:

 Професия "Музикант - инструменталист и музикант - вокалист"

Професия "Балетист"

Професия "Актьор"

Професия "Дизайнер"                                                                                                ©  НУМСИ “ПРОФ.ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ” *БУРГАС* 17/05/20 . Всички права запазени.
Материална база
Контакти
Документи
Прием
Новини
Начало