НАЦИОНАЛНО УЧИЛИЩЕ ЗА МУЗИКАЛНО И СЦЕНИЧНО ИЗКУСТВО
"ПРОФ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ" ГР.БУРГАС
  
                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                  
ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ

 

ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ - ЧАСТ ПО ПРАКТИКА НА ПРОФЕСИЯТА

- - - 

Национални изпитни програми за провеждане на държавни изпити за придобиване на трета степен професионална квалификация:

http://mc.government.bg/page.php?p=58&s=81&sp=21&t=0&z=0                                                                                                ©  НУМСИ “ПРОФ.ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ” *БУРГАС* 15/10/22 . Всички права запазени.
Материална база
Контакти
Документи
Прием
Covid-19
Начало