НАЦИОНАЛНО УЧИЛИЩЕ ЗА МУЗИКАЛНО И СЦЕНИЧНО ИЗКУСТВО
"ПРОФ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ" ГР.БУРГАС
  
                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                  

КОНТАКТИ

       НУМСИ   ”Проф.Панчо Владигеров”

     8000, Бургас, ул.”Кавала”№39

      Директор Златина Пантелеева   056 / 54 94 50

                                                           0879 533 665

     Заместник директори                  056 / 80 04 31

                        Ивелина Манолакева –              0879 533 668

                       Любов Бъчварова                      0888 132 939

 Канцелария                            056 / 54 12 81

                                                0879 533 667

Домакин                                 0896 652 818

priem-numsi@abv.bg – за подаване на документи за кандидатстване в I клас

numsi_pv@abv.bgобща информация

Връзка с администратор

                                                                    ©  НУМСИ “ПРОФ.ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ” *БУРГАС* 29/09/21 . Всички права запазени.
Материална база
Контакти
Документи
Прием
Новини
Начало