НАЦИОНАЛНО УЧИЛИЩЕ ЗА МУЗИКАЛНО И СЦЕНИЧНО ИЗКУСТВО
"ПРОФ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ" ГР.БУРГАС
  
                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                  

oбществен съвет

Състав на обществения съвет към

НУМСИ „ Проф. Панчо Владигеров“ - Бургас

за учебната 2019/2020 година

1.      Бисера Вангелова-председател;
2.      Диана Съботинова-член- родител;
3.      Таня Каракашева- родител-член;
4.      Боряна Слабакова- Димитрова- родител-член;
5.      Румен Джуров- представител на МК;
6.      Проф. Хикмет Мехмедов- представител на работодателските организации;
7.      Румяна Кралева- представител на работодателските организации
 
Резервни членове:
1.      Румяна Прокопова;
2.      Албена Омран;
3.      Зоя Калафатева
4.      Мариана Стратиева.

Заседание на Обществения съвет - 9.03.2020 г.

ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

 

                                                                    ©  НУМСИ “ПРОФ.ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ” *БУРГАС* 29/09/21 . Всички права запазени.
Материална база
Контакти
Документи
Прием
Новини
Начало