НАЦИОНАЛНО УЧИЛИЩЕ ЗА МУЗИКАЛНО И СЦЕНИЧНО ИЗКУСТВО
"ПРОФ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ" ГР.БУРГАС
  
                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                  

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

ОБЯВЛЕНИЕ 

за набиране на предложения

за доставка на продуктите

по Схема „Училищен плод” и Схема „Училищно мляко”

ИЗТЕГЛИ | .pdf

---

Към страницата "Профил на купувача"Обществени поръчки

Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет:
"Вътрешно преустройство на съществуваща многофункционална зала към НУМСИ "прф.Панчо Владигеров" в ПИ с идентификатор 07079.621.62 по плана на общ. гр. Бургас "
 
ДОКУМЕНТАЦИЯ

Конкурсни условия -
Публична покана АОП
     

Конкурсни условия- 
.pdf    
 
КОЛИЧЕСТВЕНО СТОЙНОСТНА СМЕТКА-
.xls

КОЛИЧЕСТВЕНО СТОЙНОСТНА СМЕТКА-
.pdf

Аксонометрия водопровод-
.pdf

HVAC-Модел-
.pdf

Ел новоизградено положение_Модел(1)-
.pdf

Канализация-
.pdf

План преустройство-
.pdf

План след устройство-
.pdf

Разрез 1-1 Фасади-
.pdf

Водопровод-
.pdf

 

                                                                    ©  НУМСИ “ПРОФ.ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ” *БУРГАС* 29/09/21 . Всички права запазени.
Материална база
Контакти
Документи
Прием
Новини
Начало