НАЦИОНАЛНО УЧИЛИЩЕ ЗА МУЗИКАЛНО И СЦЕНИЧНО ИЗКУСТВО
"ПРОФ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ" ГР.БУРГАС
  
                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                  

СВОБОДНА ШКОЛА

 

Свободна школа по изкуствата

    Свободната школа по изкуствата е създадена през 1995 г. от ръководството на училището. Школата минава към Училищното настоятелство “Родни звуци” през  2002   година с решение на УС на УН”Родни звуци”. Свободната школа по изкуствата предлага платено обучение по всички музикални инструменти, включени в учебната програма на НУМСИ „Проф. Панчо Владигеров”, без ограничения във възрастта. За изминалите години възпитаници на школата са били над 200 деца.

    Надяваме  се,  че  Вашите деца, обучавани от най-добрите музикални педагози в Бургас и пленени от музите на изкуствата ще се приобщят към красотата и изяществото.

Очакваме Ви, за да Ви покажем стъпалата и поведем към Хеликон и Парнас.

През  учебната  2021/ 2022 година таксите за обучение в Свободната школа са както следва :  

ИНДИВИДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ:

СПЕЦИАЛНОСТ

ВРЕМЕТРАЕНЕ

 

 

Музикален инструмент

за 1 учебен час

 

12 лева

Класическо пеене

за 1 учебен час

 

12 лева

Джаз и поп пеене

за 1 учебен час

 

12 лева

Корепетиция

За 1 учебен час/30 мин./

 

8 лева

 

ТАКСИТЕ СЕ ВНАСЯТ АВАНСОВО  ДО 10 ЧИСЛО НА ТЕКУЩИЯ МЕСЕЦ.

ПРИ ОТСЪСТВИЕ НА УЧЕНИКА , ТАКСИ НЕ СЕ ВЪЗСТАНОВЯВАТ.

ЗАБЕЛЕЖКА: Таксите подлежат на актуализация при промяна на минималната работна заплата.За контакти:

Телефони – 54 94 50 – Директор,

                     54 12 81 - Канцелария

Албена Каварджикова – моб. телефон : 0898585379

                                               Адрес: гр.Бургас, ул.”Кавала” №39

                                                                    ©  НУМСИ “ПРОФ.ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ” *БУРГАС* 06/10/21 . Всички права запазени.
Материална база
Контакти
Документи
Прием
Новини
Начало