НАЦИОНАЛНО УЧИЛИЩЕ ЗА МУЗИКАЛНО И СЦЕНИЧНО ИЗКУСТВО
"ПРОФ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ" ГР.БУРГАС
  
                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                  
ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ

УЧЕБНА 2020/2021 ГОДИНА
Държавни зрелостни изпити за придобиване на 
професионална квалификация
ПРАКТИКА НА ПРОФЕСИЯТА
1.юни 19:00 класически танц Зала НХК
2.юни 10:00 сценичен костюм Зала НУМСИ
2.юни 14:00 духови и ударни инструменти Зала 106
2.юни 15:00 класическо и поп и джаз пеене Зала 106
3.юни 10:00 рекламна графика Зала НУМСИ
3.юни 13:00 пиано Зала 106
3.юни 14:00 струнни инструменти Зала 106
7.юни 16:00 актьорство за драматичен театър Зала НУМСИ
ТЕОРИЯ НА ПРОФЕСИЯТА
4.юни 9:00    
Зрелостниците трябва да се явят 30 мин. преди началото на всеки изпит.

 

♪♪

Национални изпитни програми за провеждане на държавни изпити за придобиване на трета степен професионална квалификация:

 Професия "Музикант - инструменталист и музикант - вокалист"

Професия "Балетист"

Професия "Актьор"

Професия "Дизайнер"                                                                                                ©  НУМСИ “ПРОФ.ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ” *БУРГАС* 29/09/21 . Всички права запазени.
Материална база
Контакти
Документи
Прием
Новини
Начало